Om oss och vårt arbete

Vävnadsbanken där spermier och ägg förvaras ligger i nära
anslutning till mottagningen GynHälsan Fertilitetsklinik.
Spermier och ägg som doneras till Minerva Sperm and Egg Bank är främst till för att hjälpa patienter som är under pågående behandling vid GynHälsan Fertilitetsklinik, dvs för par eller ensamstående där ett behov av donerade spermier eller ägg föreligger för att uppnå graviditet.

 

Det nära samarbetet mellan GynHälsan Fertilitetsklinik och Minerva Sperm and Egg Bank gör att spermier och ägg alltid finns att tillgå och att de par eller ensamstående som önskar påbörja behandling inte behöver vänta på att få tillgång till donerade ägg eller spermier när det behövs. Samarbetet möjliggör också en hög 
och säker kvalitetskontroll.