Att bli äggdonator - så här går det till

Efter att en första intresseanmälan om att få donera ägg inkommit till oss kontaktas du för inbokande av ett besök.
Alla besök och utredningar är kostnadsfria, läkemedel likaså.
Efter genomförd donation betalas en
ekonomisk ersättning ut.   


Vid donation av ägg ska du:
-vara fysiskt och psykiskt frisk, inte ha kända ärftliga sjukdomar eller allvarliga sjukdomar med hög smittrisk.
-vara minst 23 år och inte äldre än 36 år.
-ha ett BMI på högst 34.
-gärna ha fött egna barn, men det är inget krav.


Äggdonator - steg för steg

1: Ett första besök bokas för information och fördjupat samtal. 
En hälsodeklaration fylls i och information gällande rutiner och regelverk för att bli äggdonator presenteras. För att bli donator ska individen vara psykiskt och fysiskt frisk.  
 

2: Läkarbesök och gynekologisk undersökning. Ett blod- och urinprov lämnas. Gynekologen går igenom hälsodeklarationen samt att en fördjupad gynekologisk bedömning görs. Ultraljud utförs för att bedöma bufferten av ägg. Blodprov- och urinprov lämnas och analyser för sexuellt överförbara sjukdomar, blodsjukdomar samt att vissa genetiska sjukdomar görs. En psykosocial bedömning av beteendevetare ingår också.

3. Slutlig läkarbedömning. Om inget avvikande hittas kan planering inför donationen påbörjas. Innan detta görs är det även önskvärt att ett dokument i form av ett "personligt brev" skrivs av donatorn. Denna handling arkiveras med övriga journalhandlingar i 70 år, detta för att möjliggöra för det framtida barnet att få veta lite mer om sitt genetiska ursprung.

4. Detaljerna runt hormonstimuleringen och efterföljande ägguttag planeras. Antalet gånger som varje kvinna donerar ägg kan variera, allt från en till maximalt sex gånger.  

5: Ekonomisk ersättning. Efter genomförd donation betalas 8000 kr per donationstillfälle ut. 

All donationsverksamhet lyder under sekretesslagen, det betyder att inga uppgifter om kontakt med oss eller uppgifter rörande  donatorn lämnas ut till utomstående.